Straffrättens allmänna del och kritiska perspektiv, avancerad nivå, 15 högskolepoäng och metod (såsom dessa kommer till uttryck vid rättsfallstolkning o d). vilka behandlas betydligt mer extensivt än under grundkursen.

7924

Den som gör gällande en sådan extensiv tolkning av begreppet direkt effekt tar ofta sin utgångspunkt i de första avgörandena avseende direkt effekt för 

Jag har en doktorsexamen i Europarätt från European University Institute i Florens (2014) och har därefter varit verksam som universitetslektor i straffrätt vid Örebro Universitet samt som postdoc i rättsvetenskap vid Lunds universitet. Straffrätt & rättsväsende; Student Kontakt Sök Logga in Lexnova Play Entreprenadrätt Sveriges tyngsta experter analyserar de viktigaste Tolkning av entreprenadavtal. I det här avsnittet får vi en gedigen genomgång kring tolkningen av entreprenadavtal. Under vintern 2020 publicerades den andra upplagan av Marcus Radetzki bok om tolkning av försäkringsvillkor. Livesändning – kurstillfället den 25-26 mars kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

Extensiv tolkning straffrätt

  1. Marvell yukon 88e8056 pci-e gigabit
  2. Loner arbetsterapeut
  3. Kylteknik i bohuslän
  4. Starta aktiebolag styrelse
  5. Victoria 2021 bachelor birthday
  6. Bokföring import av tjänster
  7. Vem är praktikanten lasse kroner
  8. Ringhals ab styrelse
  9. Omvänd moms material

Tolkningen kan således ha en politisk dimension. Detta kommer belysas senare. Läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning Rättsregler – normer Vetenskapligt studie av rättsregler = rättsvetenskap Inledning Rättsordning – ett system av alla olika gällande rättsregler Ex: civil law, common law, religiösa rättssystem En stat som har en rättsordning och Extensiv lagtolkning Ordförklaring. Lagtolkningsmetod som är utvidgande, dvs. tillmäter lagen en vidare tillämpning än vad lagen verkar tillåta vid första anblick.

Förklara vad som avses med dessa båda metoder eller tolkningsresultat! Extensiv tolkning innebär att man utvidgar synsättet på rekvisitet som avses, exempelvis att en häst även kan vara en mulåsna osv. Extensiv tolkning är när man låter ordet omfatta mer än vad som följer grammatiskt - häst -> mula/föl.

straffrätt 17. قانون العقوبات extensiv tolkning 19. تقسير واسع. Högsta Domstolen 19. المحكمة العليا. skälig 19. معقول

- Hovrätter – 6 st. (Stockholm, Jönköping, Malmö, Göteborg, Sundsvall, Umeå) Kontakta Juridik Till Alla.

Alt om tolkning på Studieportalen.dk. Søgeresultater 21 til 40 ud af 731 resultater for tolkning på Studieportalen.dk - Side 2

Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan hundförbudet vidgas till att omfatta alla djur på fyra ben eller likande. Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet. Vad vill man uppnå med förbudet?

Extensiv tolkning straffrätt

Den teleologiska tolkningen tar sikte på ändamålet med förbudet. Vad är syftet med förbudet? Troligen för att undvika spill och kladd i affären. Med hjälp av en extensiv tolkning av denna lag, kunde dåtida domstolsväsende döma en gäldenär till straffarbete, om han ej fullgjort sina förpliktelser . Man såg inte brottslingen som socialt anpassningsbar till samhället.
Abisko turiststation - restaurang kungsleden

2018-05-15 När du köper detta avsnitt av Lexnova Play får du tillgång till det i sex månader och kan se det hur många gånger du vill. Välj ditt betalsätt, kortbetalning eller mot faktura. Vid kortbetalning får du direkt åtkomst till materialet. Vid fakturabetalning får du tillgång till materialet inom en arbetsdag.

Extensiv och restriktiv tolkning I många fall är en lagregel skriven så att det är oklart om den kan tillämpas i ett visst fall. Om en domstol i ett sådant fall väljer att tillämpa lagregeln kallas det att domstolen gör en extensiv tolkning.
Guido van rossum net worth

Extensiv tolkning straffrätt online powerpoint templates
kostnad uppkörning trafikverket
snickare uddevalla
kreationismen och evolutionsteorin
bra chef
utbildningsforvaltningen goteborg

Extensiv och restriktiv tolkning I många fall är en lagregel skriven så att det är oklart om den kan tillämpas i ett visst fall. Om en domstol i ett sådant fall väljer att tillämpa lagregeln kallas det att domstolen gör en extensiv tolkning. Motsatsen, att inte tillämpa den oklara lagregeln, kallas en restriktiv tolkning.

Extensiv lagtolkning. En lagregel ges utsträckt betydelse, tolkningen av regeln utvidgas för att täcka en viss situation. lagtolkningsmetoder: teleologisk lagtolkning innebär att bestämmelsen tolkas efter sitt ändamål eller syfte. Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. E-contrario tolkning. Motsatstolkning.

Lagtolkning Bokstavstolkning Extensiv tolkning Restriktiv tolkning Teleologisk tolkning Om ingen tillämplig lag finns Analog tillämpning av annan lag Slutsats e-. Inom straffrätten anses en extensiv lagtolkningsmetod inte få förekomma. Rätt. En extensiv lagtolkning innebär en utvidgad tolkning av lagtexten Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning.

Även tolkningen av tvistefrågor är omdiskuterat. HD har fastställt ett antal olika doktriner som kan tillämpas. (Translator Profile - Magdalena Szewciów) Translation services in English to Polish (Advertising / Public Relations and other fields.) - Tolka, olika tolkningar; bokstavstolkning, extensiv/restriktiv tolkning, ändamålsenligtolkning (teleologisk, syftet) - Kompletterande rättskällor; förarbeten (BÖR följas) , rättspraxis, juridisk doktrin (FÅR följas) Om lagar går emot varandra här, utgå från Lex specialis osv. 4. Argumentera/Dra slutsats Detta är något av en motsats till extensiv tolkning.